Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace

Adresa: 
Kachlíkova 21
PSČ: 
635 00
Městská část:
Bystrc
Telefon: 
736 484 468, 539 011 281
Ředitel: 
Anna Kimlová
Adresa poskytování vzdělání: 
Kachlíkova 21

Informace školy

"S duhovými barvami za poznáním světa"

ŠVP je zaměřen na individuální rozvoj dítěte k získávání kompetencí potřebných pro další vzdělávání.

Při vzdělávání pracujeme s teorií H. Gardnera a jeho osmi druhy inteligence: jazyková, hudební, logicko-matematická, prostorová, tělesně-pohybová, přírodní, interpersonální, intrapersonální.

Součástí MŠ je speciální logopedická třída, ve spolupráci se speciálními centry integrujeme děti se zdravotním postižením.

Přijímání dětí do logopedické třídy bude probíhat zvlášť, a to v souladu s platnou legislativou.

(Bližší informace u ředitelky školy).

Kontaktní osoba : Anna Kimlová, ředitelka školy

Vzhledem k pokračování mimořádných opatření k šíření nemoci COVID-19 sledujte webové stránky MŠ

a webové stránky: https://zapisdoms.brno.cz/

 

 

 

 

 

 

Spádová oblast

Část obce: Bystrc
Ulice Číslo orientační
Čihadla 1
Foltýnova 1, 1a, 1b, 1c, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 23a, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
K Jelenici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48
Kotoulky 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Lýskova 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Páteřní 1, 3, 5, 5a, 7
Pod Komorou 1, 2