Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
1. fáze - vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:2815Počet vydaných přihlášek:2875

Mateřská škola "Na kopečku u zvonečku ", Brno, Horní 17, příspěvková organizace

Adresa: 
Horní 17
PSČ: 
639 00
Městská část:
Brno - střed
Telefon: 
543 212 880
E-mail: 
mshorni@seznam.cz
Ředitel: 
Marie Přichystalová
Adresa poskytování vzdělání: 
Horní 17

Informace školy

 Zápis dětí na školní rok 2021/2022

    Počet volných míst:   15                              www.mshorni.cz

 

  Rodiče si mohou vygenerovat elektronickou přihlášku v průběhu měsíce dubna na: www.zapisdoms.brno.cz,                                             

 v MŠ PO DOHODĚ S ŘEDITELKOU ŠKOLY

                     

 SBĚR PŘIHLÁŠEK                                                      03.05. 2021    v době od 8.00 do 16.00 hod.

                                                                         04.05.2021    v době od  8.00  do 16.00 hod.. 

                                                  

      Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje pozornost ze strany rodičů:

    

     -bezkontaktní podání - v obálce do bílé poštovní schránky u vchodu MŠ

     -datovou schránkou školy: hz2ku9p 

     -emailem s uznávaným elektronickým podpisem, zákonného zástupce

     -poštou na adresu: MŠ Horni 17, 639 00 Brno

     /rozhodující je datum podání na poštu /

     - u zápisu předložíte OP, očkovací průkaz dítěte  

     -Kopii rodného listu  stačí odeslat jako prostou kopii dálkovým způsobem,

      stane se součástí spisu 

                                                                            

Spádová oblast

Část obce: Štýřice
Ulice Číslo orientační
Celní 3, 4, 5
Horní 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Jílová 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 28a, 29, 29a, 29b, 30, 30a, 31, 32, 32a, 32b, 32c, 32d, 32e, 33, 34, 34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 35, 36, 36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g, 36h, 37, 38, 39, 41
Část obce: Staré Brno
Ulice Číslo orientační
Husova 5