Mateřská škola Oříšek Brno, Drozdí 210/2c, příspěvková organizace