Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola Oříšek Brno, Drozdí 210/2c, příspěvková organizace

Adresa: 
Drozdí 210/2c
PSČ: 
62100
Městská část:
Ořešín
Telefon: 
541 210 936
Ředitel: 
Mgr. Petra Kalašová
Adresa poskytování vzdělání: 
Drozdí 210/2c

Informace školy

Vážení rodiče,

přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy si můžete vyplnit sami elektronicky na stránkách www.zapisdoms.brno.cz v termínu od 1.4. do 30.4.2020 nebo vyzvednout po domluvě s ředitelkou školky (tel.: 777 120 048).

Na základě vyjádření MŠMT ČR ze dne 3.4.2020 k opatření ohledně zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021 budou zápisy organizovány bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Jak postupovat:

 

  • Přihlášku vyplníte, vytisknete a podepíšete. K lékaři není nutné chodit, postačí vyplnit "Čestné prohlášení k očkování" (viz webové stránky školy) a přiložit kopii očkovacího průkazu (tato povinnost se netýká dítěte s povinným předškolním vzděláváním). 
  • U nespádových dětí (ty, které nejsou z Ořešína) je nutné vyplnit "Čestné prohlášení o trvalém pobytu" (viz webové stránky školy).
  • Doložíte prostou kopii rodného listu dítěte.

 

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku se zvýše zmíněnými dokumenty doručíte v termínech

 

4. a 5. května 2020

 

následujícími způsoby: 

 

 

  • do datové schránky: ID schránky kiijvq7 (prosím o naskenování požadovaných dokumentů do jednoho PDF souboru)

  • e-mailem na: msorisekbrno@email.cz (prosím o naskenování požadovaných dokumentů do jednoho PDF souboru)

  • poštou (pozor na doručovací termín, tedy 4.5. a 5.5.2020)

  • osobně do poštovní schránky na budově MŠ Oříšek (v řádně uzavřené obálce)

 

Od 11.5. 2020 očekávejte email o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ.

 

Naše mateřská škola byla založena v roce 2011 a nachází se v blízkosti lesa v klidné městské části Ořešín. Jsme školka jednotřídní, rodinného typu, směřující k vytváření harmonického místa nejen pro děti, ale i rodiče a zaměstnance školy, místa, kde se ctí etické a morální zásady.

 

Školka je otevřena od 6:30 do 16:30. Kromě logopedické prevence nabízíme dětem možnost různých kroužků (v tomto školním roce s dětmi navštěvujeme plavecký výcvik a probíhá anglický kroužek), dále v průběhu roku pořádáme různé kulturní a vzdělávací akce, společné akce s rodiči, ke konci roku jezdíme s dětmi na celodenní výlet, apod.). Více informací naleznete na našich webových stránkách.

 

TĚŠÍ SE NA VÁS

 

ředitelka a zaměstnanci školky

 

Spádová oblast

Část obce: Ořešín
Ulice Číslo orientační
Drozdí 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2c, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 19
Jasná 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 29
Klimešova 7, 8, 9, 10, 10b, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 43a, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49a, 49b, 50, 51, 52, 56, 58, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78
Na Buble 1, 5, 7, 9, 11
Odlehlá 2, 2a, 4, 5, 5a, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Příhon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 15, 22
Ronovská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16
Šikmá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27
Tihůvka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
U zvoničky 1, 2, 4, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 13, 14