Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, příspěvková organizace

Adresa: 
Údolní 9a
PSČ: 
602 00
Městská část:
Brno - střed
Telefon: 
736487232
Ředitel: 
Mgr. Pavlína Stará
Adresa poskytování vzdělání: 
Údolní 9a

Informace školy

Termín vydávání přihlášek:

2. dubna 2020 od 13.00 do 15.00 hod v kanceláři školy

Počet volných míst pro rok 2020/2021: 18

Den otevřených dveří neorganizujeme, provoz mateřské školy můžete navštívit individuálně na základě předchozí domluvy na telefonním čísle 736487232 během měsíce dubna.

Sběr přihlášek:

4. května 2020 v době od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00

5. května 2020 v době od 9.00 do 12.00

Mateřská škola se nachází v historickém centru města Brna. Každá ze tří tříd je umístěna v samostatné budově. V přízemí činžovního domu na adrese Údolní 9 je Třída C – ORANŽOVÁ s kapacitou 22 dětí. V těsném sousedství, na adrese Údolní 9a se nachází třída  třída B  - ŽLUTÁ s kapacitou 26 dětí. Třetí třída DUHOVÁ pro 24 dětí je od 1. září 2016 dislokovaná na adrese Biskupská 7.

I přes to, že škola sídlí ve středu města, má vhodné podmínky pro pobyt venku. Blízký park pod hradem Špilberk, kam je možné vejít přímo brankou ze zahrady, i Denisovy sady, nabízí mnoho možností k vycházkám. V těsné blízkosti všech pracovišť je prostorná školní zahrada.

MŠ pracuje podle Školního kurikula zaměřeného na výchovu ke zdravému životnímu stylu, od roku je 2000 zařazena v síti Škol podporujících zdraví. 

Respektujeme individuální a vývojové potřeby dětí v souvislosti s jejich činnostmi v MŠ, snažíme se vytvářet nestresující, pohodové prostředí. V rámci výchovně vzdělávací práce uplatňujeme individuální přístup, podporujeme komunikaci, spolupráci a samostatnost dětí v rámci dohodnutých pravidel. Respektujeme motto: „Dítě myslí rukama“, proto každý den nabízíme tvořivé činnosti, vzdělávání probíhá formou prožitkového učení. Děti pracují s keramickou hlínou a vyrábějí z přírodnin, mohou se účastnit cvičení se Sportíkem, plavání na Kraví hoře, škol v přírodě. Předškoláci se svými rodiči mohou navštěvovat kurz Edukativně stimulační skupiny. Pobytem venku, téměř za každého počasí i vybavením tříd tělovýchovným nářadím a náčiním a různými psychomotorickými a rehabilitačními pomůckami napomáháme zdravému tělesnému rozvoji dětí.

Chceme, aby dítě, které odchází z mateřské školy, bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a to po stránce tělesné, psychické, sociální a duchovní.

MŠ je otevřena přítomnosti rodičů, umožňuje adaptační režim, rodiče mají kdykoliv možnost přijít do tříd a účastnit se programu dětí. Úzce spolupracujeme s Klubem rodičů a pravidelně pořádáme společné akce.

Spádová oblast

Část obce: Veveří
Ulice Číslo orientační
Arne Nováka 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Gorkého 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Jaselská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Jiráskova 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Mášova 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 19a, 20, 21, 22, 22a, 23, 23a, 24, 25, 26
Mezírka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Obilní trh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Veveří 2, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38
Část obce: Brno-město
Ulice Číslo orientační
Besední 2, 4
Brandlova 1, 2, 4, 6
Česká 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Jakubská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
Joštova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Komenského náměstí 2, 3, 4, 5, 6, 8
Marešova 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
Moravské náměstí 1, 1A, 1a, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 14a, 14b, 15
Opletalova 1, 2, 4, 6
Rašínova 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12
Skrytá 1, 2
Solniční 1, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
Středova 1, 2
Údolní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 19a, 20, 21, 21a, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Veselá 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 37, 39
Žerotínovo náměstí 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9
Část obce: Staré Brno
Ulice Číslo orientační
Husova 5