Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Běloruská 4/570
PSČ: 
625 00
Městská část:
Bohunice
Telefon: 
730807464
Ředitel: 
Simona Ulbrichová
Adresa poskytování vzdělání: 
Běloruská 4/570

Informace školy

Školní Vzdělávací Program:   "Pojďte s námi za pohádkou"

Zaměření: Prostřednictvím pohádkových hrdinů budovat mravní základy. Využívat estetických aktivit k rozvoji dětské tvořivosti, fantazie a talentu ve výtvarných a pohybových činnostech. Učit děti poznávat    okolní svět, své kamarády, vést děti k samostatnosti.

Návrat k tradiční rodinné výchově.

Vydávání přihlášek  pro rodiče , kteří nemají přístup k internetu:            

 možnost domluvit se telefonicky tel.547210876, 730 807 464                                       

Stažení přihlášek na  www.zapisdoms.brno.cz 

 
 
Sběr vyplněných přihlášek:

pondělí: 4.5.2020     8:00 -  15.30 hod.

úterý   : 5.5.2020     9:30 -  15.30 hod.

 

K zápisu doručte řádně vyplněnou přihlášku , kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení o trvalém pobytu, případně doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců), kopii očkovacího průkazu , případně čestné prohlášení , že dítě je řádně proočkováno .Bližší informace na www.pohadka-skolka.cz

 Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/

 

 

   

 

 

   Spádová oblast

   Část obce: Bohunice
   Ulice Číslo orientační
   Arménská 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
   Běloruská 2, 4, 4a, 4b, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
   Dlouhá 1, 1a, 3
   Gruzínská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
   Lány 3a, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 34, 34a, 36, 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 41, 41b, 41c, 42, 43, 43a, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 77a, 78, 78a
   Moldavská 1, 3, 3a, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
   Traťová 3, 6, 8
   Ukrajinská 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2c, 2d, 3, 3a, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 9, 11, 13, 15, 17