Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola RADOST, Michalova 2, Brno, příspěvková organizace

Adresa: 
Michalova 2
PSČ: 
628 00
Městská část:
Líšeň
Telefon: 
544210166
Ředitel: 
Radomíra Konečná
Adresa poskytování vzdělání: 
Michalova 2

Informace školy

Školní kurikulum MŠ RADOST vychází z filozofie podpory zdraví - rozvinout dítě na základě jeho možností tak, aby mohlo prožít smysluplný a plnohodnotný život založený na demokratických principech.

Jsme fakultní škola, umožňujeme praxi studentkám PdF MU

 

Osobní výdej přihlášek k přijetí k předškolnímu vzdělávání pouze po domluvě emailem

 

 Nařízením MŠMT ze dne 3.4. bude probíhat zápis do mateřských škol bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, podrobné informace najdete na stránkách www.zapisdoms.brno.cz

Přihlášku s kopií rodného listu, čestným prohlášením a kopiií očkovacího průkazu dítěte předáte mateřské škole následně:

1) Prostřednictvým datové schránky   5mzkybn

2)emailem s elektronickým podpisem ( nelze poslat prostý email)

3)Poštou ( obyčejně)

4)osobně v zalepené obálce do schránky mateřské školy umístěné ve dveřích bočního vchodu

Dokumenty předejte nejpozději do 5.5.2020

 

Následující informace sledujte v emailové poště uvedené na přihlášce.

Spádová oblast

Část obce: Líšeň
Ulice Číslo orientační
Bartákova 1, 3, 5, 7, 7a, 9, 11, 13
Goldova 1, 3, 3a, 5, 7
Hájkova 1, 3, 5, 5a, 7, 9, 11
Hubrova 1, 3, 3a, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Konradova 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15
Koutného 1, 3, 5, 7, 9, 11
Michalova 1, 2, 3, 4, 5
Rotreklova 1, 3, 5, 7
Ševelova 1, 2, 3, 5, 7, 9