Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12, příspěvková organizace

Adresa: 
Herčíkova 2477/12
PSČ: 
612 00
Městská část:
Královo Pole
Telefon: 
549 257 292, 602 529 463
Ředitel: 
Helena Strejčková
Adresa poskytování vzdělání: 
Herčíkova 2477/12

Informace školy

Informace o mateřské škole:

"Veselý rok v mateřské škole plné pohody" Krédem školy jsou práva dětí, zakotvená v Konvenci práv dítěte, propojená s myšlenkami J.A.Komenského formulovanými v Informatoiu školy mateřské. Pojetí práce s dětmi vychází z myšlenkového odkazu Komenského doplněného o součastné poznatky vědy. Snažíme se respektovat prioritu výchovného působení rodiny. Dětem chceme umožnit vstup do života přirozeným rozvíjením jejich duševních, tělesných a rozumových schopností.

 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021

Vydávání přihlášek:

od 01. 04. do 30. 04. 2020 na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

nebo na OŠMT/MMB, Dominikánské nám. 3, 1. patro dveře č. 104 Mgr. Hanáková nebo dveře č. 103 pí. Hofbruckerová.

Pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, zajistí mateřská škola Rozárka vydání přihlášek v budově školy v pondělí 27. 04. 2020 v době 10.00 - 12.00h (po předešlé telefonické domluvě t.č. 602 529 463)

 

Sběr přihlášek proběhne 04 - 05. 05. 2020

Mimořádná opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19.

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

      do datové schránky školy: s2d6f5h

      e-mailem: ms.hercikova@volny.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

      poštou

Další bližší důležité informace k podání žádosti najdete na www.zapisdoms.brno.cz v sekci „Mimořádná opatření“.

Spádová oblast

Část obce: Královo Pole
Ulice Číslo orientační
Berkova 42, 42a, 44, 44a, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65a, 66, 67, 68, 68a, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77a, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 111a, 112, 113
Bystřinova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Červinkova 1, 3, 5, 7, 9, 9a, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Edisonova 1, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, 10
Herčíkova 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Hutařova 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39a, 40, 40a, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56
Kolejní 1, 1, 2, 2a, 2b, 4, 5, 6, 7, 9, 14
Mečířova 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54
Podnikatelská 2, 2a, 2b, 4, 6
Purkyňova 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91a, 92, 93, 94, 95, 95a, 95b, 96, 97, 97a, 97b, 97c, 98, 98a, 99, 99a, 99b, 99c, 99f, 100, 100a, 101, 102, 102a, 103, 104, 105, 106, 106a, 108, 110, 112, 114, 116
Sadovského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26
Srbská 21, 21a, 23, 23a, 25, 25a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 47a, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53a, 53b, 54, 56, 58, 66, 68, 70
Technická 2, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23
Tyršova 5, 5a, 5b, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70
U vodárny 2, 2a
Vodova 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115