Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace

Adresa: 
Štouračova 23/1249
PSČ: 
635 00
Městská část:
Bystrc
Telefon: 
546224170
Ředitel: 
Blanka Pelikánová
Adresa poskytování vzdělání: 
Štouračova 23/1249

Informace školy

Mateřská škola SLUNÍČKO pracuje podle  Školního vzdělávacíhi programu s názvem :

                                              Se sluníčkem po celý rok                                  

 Školní vzdělávací program vychází z Teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera (VERBÁLNÍ, LOGICKO-MATEMATICKÉ, PŘÍRODNÍ, PROSTOROVÉ, HUDEBNÍ, TĚLESNĚ-KINESTETICKÉ, INTERPERSONÁLNÍ A INTRAPERSONÁLNÍ).

 Činnosti pro mladší děti  jsou zaměřeny na adaptaci dětí na nové prostředí, na  rozvíjení a zdokonalování samostatnosti, zručnosti a rozvoji smyslového vnímání a poznávání.

 Vzdělávací nabídka pro starší děti se zaměřuje na rozvoj praktických i intelektových dovedností a schopností, zaměřujeme se na přípravu dětí na vstup do základní školy, na celkový rozvoj estetického vnímání v oblasti výtvarné, hudebně-dramatické, literární a pohybvých dovedností. MŠ podporuje preventivní logopedickou péči o děti formou integrace a zavedením logopedických chvilek.

Snažíme se pracovat individuálně, v malých, středně velkých i velkých skupinkách.

 Děti mají možnost zúčastnit se dalších aktivit – výuky angličtiny, plavání a výuky hry na flétnu, pracovat s keramikou, navštěvovat hudebně pohybový kroužek,  edukativně stimulační skupinky.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ( přihlášku ) pomůžeme získat rodičům, kteří nemají přístup k internetu přímo v mateřské škole 8.4. 2020 od 10.00 hod. do 14.00 hod. nebo po telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel.č. 546224170.

 

Sběr přihlášek probíhá 4.5. a 5. 5. 2020 v době 8.00 - 12.00 hod. a  13.00 - 16.00 hod. v ředitelně školy.

 

Spádová oblast

Část obce:
Ulice Číslo orientační
Část obce: Bystrc
Ulice Číslo orientační
Adamcova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Heyrovského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30a, 32
Komínská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28a, 28b, 30, 30a, 32
Na zeliskách 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
náměstí 28. dubna 2, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 39, 39a, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56a, 57, 58, 60, 61, 61
Rakovecká 5, 7, 7c, 13, 13a, 13b, 15, 17, 17a, 17b, 19, 20, 21, 24, 30, 47, 61, 63, 65, 67, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 81a, 83
Štouračova 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32
Vrbovecká 2, 4, 6, 8, 10
Živného 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 20, 21, 21a, 23, 27, 29