Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola Velkopavlovická 15, Brno, příspěvková organizace

Adresa: 
Velkopavlovická 15
PSČ: 
629 00
Městská část:
Vinohrady
Telefon: 
544 210 868
Ředitel: 
Simona Halvová
Adresa poskytování vzdělání: 
Velkopavlovická 15

Informace školy

                                                                                                      

 

INFORMACE K ZÁPISU:

 

Nařízením MŠMT ze dne 3. 4.2020 se nevyžaduje osobní účast zákonných zástupců při zápisu do MŠ.

 

Postup bude následující:

1.       Přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz.

 

Pokud nemáte možnost si přihlášku vygenerovat, ředitelka Vám přihlášku vyplní a vytiskne na vyžádání

 

dne 21.4.2020 v době  8-9 hod. v kanceláři školy.

 

V současné situaci není vyžadováno potvrzení přihlášky dětským lékařem o řádném očkování ,

 

lze ho nahradit kopií očkovacího průkazu s čestným prohlášením. 

 

Tato povinnost se netýká dítěte, které bude ve školním roce 2020/2021 plnit povinné předškolní

 

 vzdělávání.

 

K zápisu jsou vyžadovány tyto dokumenty:

 

  • vyplněná a zákonnými zástupci dítěte podepsaná přihláška 
  • kopie rodného listu dítěte (kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište)
  • kopie očkovacího průkazu dítěte (kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište)
  • podepsané čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno (po skončení správního řízení budou kopie rodného listu a očkovacího průkazu řádně skartovány (protokol bude uveřejněn webových na stránkách školy)

2. Přihlášku s kopií rodného listu, čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu dítěte předáte  mateřské škole následovně:

 

  • prostřednictvím datové schránky : nd7k3tb

 

  (lze využít datovou schránku Vašeho zaměstnavatele)

 

  • emailem s elektronickým podpisem (nelze zaslat jako prostý email)
  • poštou (obyčejně)
  • osobně v zalepené obálce do schránky mateřské školy umístěné vlevo před vstupem do areálu

 

MŠ /u vstupu do školní kuchyně

 

Dokumenty předejte škole do 5. 5. 2020 - včetně.

 

3.    Od 11. 5. 2020 můžete nalézt  informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách                         www.zapisdoms.brno.cz.

 

4. K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení - zpětvzetí) budete vyzvání elektronickou poštou.

 

 

 

Děkuji za spolupráci.                                                                              Simona Halvová ředitelka školy

 

 

 

Vaše dotazy zodpovíme na tel.544 210 868 nebo emailem :msvelkopavlovicka@vinohrady.brno.cz

 

 

 

 

 

                         

 

  

                                                                                                 

   

 

Spádová oblast

Část obce: Židenice
Ulice Číslo orientační
Mikulovská 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Valtická 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23
Velkopavlovická 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25
Část obce: Maloměřice
Ulice Číslo orientační
Žarošická 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 22, 24, 26, 30