Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, 635 00 Brno

Adresa: 
Kachlíkova 17
PSČ: 
635 00
Městská část:
Bystrc
Telefon: 
546220081
Ředitel: 
Bc. Hana Mišková
Adresa poskytování vzdělání: 
Kachlíkova 17

Informace školy

Naše MŠ je zařazena do sítě Zdravých mateřských škol - škol podporujících zdraví. Naším cílem je rozvíjet u dítěte jeho tělesný a psychický vývoj s ohledem na jeho individualitu, zdravý životní styl, kladné mezilidské vztahy.

Další informace o škole se dozvíte na webových stránkách www.mszvidalek.cz

Sběr přihlášek 4. 5. a. 5. 5. 2020 pouze: a)  doporučené psaní

                                                                   b) e-mail s elektronickým podpisem

                                                                   c) datová schránka

K přihlášce prosím přiložte - čestné prohlášení o trvalém bydlišti dítěte

                                             - čestné prohlášení o pravidelném očkování

                                             - kopii očkovacího průkazu

                                    

Přihlášky zašlete prosím do 5. 5. 2020 na adresu školy.

Spádová oblast

Část obce: Bystrc
Ulice Číslo orientační
Fleischnerova 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Kachlíkova 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 15c, 17, 19, 21
Kuršova 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
Vejrostova 1, 2, 4, 5, 5a, 6, 8