Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola,Brno, Bosonožská 4

Adresa: 
Bosonožská 4
PSČ: 
625 00
Městská část:
Starý Lískovec
Telefon: 
547355687
E-mail: 
msbos4@volny.cz
Ředitel: 
Mgr. Šárka Pantůčková
Adresa poskytování vzdělání: 
Bosonožská 4

Informace školy

 

 

Přijímání dětí do MŠ na školní rok 2020/2021

 

 

 

Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 

 

 

Náš Školní vzdělávací program  "Bosonožská Stonožka"

 

Zaměřujeme se na rozvoj komunikačních schopností a sociální začlenění dítěte do společnosti.

 

 

 

Výdej přihlášek od 1.4.2020 – 30.4. 2020 na www.zapisdoms.brno.cz

 

 

 

Vytiskněte si přihlášku do všech MŠ, kde ji chcete odevzdat a nezapomeňte na podpisy obou rodičů, (zástupců dítěte).

 

 

 

Z důvodu koronavirové nákazy se pravidla přijímacího řízení mění viz text níže, vyňatý ze stránek MŠMT.

 

 

 

 Je možné vydat žádost jinak, než elektronicky?

 

Žádost o přijetí dítěte je možné vydat třemi způsoby:

 

 1. Elektronické vydání žádosti – Preferovanou možností je vytvoření žádosti ve formátu PDF na těchto stránkách. Podrobnější informace naleznete v části - Jak postupovat při elektronickém vydávání žádosti?
 2. Vyzvednutí v mateřské škole – Žádost je možné vyzvednout na MŠ ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol. U nás jen v krajním případě, po telefonické domluvě  telefon: 608759753
 3. Vyzvednutí na OŠMT - Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

 

Co je třeba pro elektronické vydání žádosti o přijetí?

 

Pro elektronické vydání žádosti je třeba mít:

 

 • Kartičku pojištěnce dítěte nebo Vámi vybrané heslo
 • Počítač, který má:
  • Připojení k internetu.
  • Internetový prohlížeč (Internet explorer verze 8 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.
  • Prohlížeč PDF souborů

 

 

 

Jak je to s pobytem?

 

 

 

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

 

 

 

Způsob prokázání (v rámci mimořádných opatření):

 

 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 • Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří čestným prohlášením rodiče. Ke stažení na stránkách www.zápisdoms.brno.cz

 


 * Doklad o trvalém pobytu ve městě Brně lze získat na Odboru správních činností Magistrátu města Brna, Ohlašovna trvalého pobytu, Husova 5, 1. posch. Bližší informace na www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-organizacni/odbor-spr...

 

V případě cizinců tyto agendy spadají do kompetence regionálních pracovišť Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (např. agenda povolování pobytu, rušení údaje o místu hlášeného pobytu na návrh vlastníka objektu, poskytování údajů z informačního systému cizinců, poskytování údajů o cizincích hlášených k pobytu v objektu na žádost vlastníka objektu).

 

Kontakt na regionální pracoviště Brno: adresa Brno, Hněvkovského 65

 

                                                    tel: 543 213 313, 543 214 316

 

                                                    úřední hodiny PO, ST 8:00 – 17:00 hod., ÚT, ČT 8:00 – 14:00 hod.

 

                                                    e-mail: tp.brno@mvcr.cz

 

 

 

Kartičku, kterou Vám toto pracoviště vydá, je třeba vyřídit nejen pro rodiče, ale rovněž pro dítě, které chcete přihlásit do mateřské školy. Neodkládejte vyřízení dokladů na poslední chvíli, jde o správní řízení, kde jsou na vyřízení 30denní lhůty.

 

 

 

Jak vytisknou přihlášku?

 

Pro otevření žádosti je třeba mít k dispozici prohlížeč PDF souborů. Tento prohlížeč je běžným vybavením každého počítače. Pokud prohlížeč na vašem počítači není, doporučujeme nainstalovat např. Adobe Reader.

 

 

 

Sběr přihlášek

 

Co dělat s vytištěnou žádostí o přijetí do MŠ?

 

 • Vytiskněte si počet žádostí se stejným číslem přihlášky shodný s počtem mateřských škol, na které se chystáte své dítě přihlásit.
 • Připravte si potřebné doklady k zápisu.
 • Vyčkejte do období, kdy začne sběr žádostí o přijetí (4. 5. 2020 – 7.5.2020)

 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,

 

 1. osobní podání:4.5. 2020 v době od  8:00 - 16:00 hodin

 

 Jen v krajním případě po telefonické domluvě 608759753. Nutno dohodnout individuální termín v konkrétním čase.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Doklady k zápisu:

 

 • Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem.
 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 • Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří čestným prohlášením rodiče ke stažení na stránkách www. zápisdoms.brno.cz
 • Doložení řádného očkování dítěte - nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (ke stažení na stránkách www. zápisdoms.brno.cz)

 

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem/kou školy předloží ve lhůtě jenž ředitel/ka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.

 

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

 

Od 16.5.2020 bude probíhat zápis, který můžete sledovat na internetu   www.zapisdoms.brno.cz

 

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte si můžete vyzvednout po emailovém nebo telefonickém kontaktu z MŠ, kde bude uveden den i čas!

 

                                                               

 

 V dalších týdnech, tak jak se bude seznam posouvat budete emailem (telefonem) kontaktováni, aby jste si vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí Vašeho dítěte.

 

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ

 

    Vám doručíme v zákonem daném termínu poštou.

 

                                             

 

Spádová oblast

Část obce: Starý Lískovec
Ulice Číslo orientační
Bosonožská 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7a, 7b, 9, 11, 13, 15, 17
Irkutská 1, 2, 2a, 3, 4, 6, 8
Jemelkova 50
Krymská 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Kyjevská 1, 3, 3a, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Malešovská 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Malostranská 1, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 52, 54
Sevastopolská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Točná 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 37, 100, 108, 110, 114