Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Základní škola a Mateřská škola, Blanenská 1, přísp.org.

Adresa: 
Blanenská 1
PSČ: 
621 00
Městská část:
Jehnice
Telefon: 
724353120
Ředitel: 
Mgr. Petr Kotyza
Adresa poskytování vzdělání: 
Blanenská 1

Informace školy

Mateřská škola se nachází na okraji obce. Děti v mateřské škole jsou rozděleny do tří, věkově smíšených tříd. Filozofií školy je zaměřovat se na zlepšení tělesné zdatnosti, vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a k podporování pohybových a komunikačních dovedností.

 

Sběr přihlášek proběhne 04 - 05. 05. 2020


Mimořádná opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19.

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

- do datové schránky školy: vbby4jt

- e-mailem: ms.blanenska@seznam.cz s uznávaným elektronickým podpisem   (nelze jen   poslat prostý email!),

-  poštou

Další bližší důležité informace k podání žádosti, vzor čestného prohlášení o očkování a o trvalém bydlišti  nespádového dítěte najdete na www.zapisdoms.brno.cz v sekci „Mimořádná opatření“.

 

 Termín sběru přihlášek zůstává zachován – tzn. proběhne 4. a 5. května 2020.

 Vedoucí MŠ: Mgr. Petra Havlová

Spádová oblast

Část obce: Jehnice
Ulice Číslo orientační
Aloise Havla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 366
Blanenská 1, 1a, 2, 3, 3a, 3b, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 9b, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45a, 46, 47, 47a, 47c, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62
Cikánkova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
Havláskova 1, 1a, 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
Kamelova 1, 2, 3, 4, 6
Kleštínek 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Lelekovická 1, 2, 2a, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12a, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34a
Meziboří 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
náměstí 3. května 1, 1a, 2, 3, 3a, 3b, 4, 5, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10
Ořešínská 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34
Planinka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
Plástky 1, 2, 3, 3c, 3d, 3e, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Pod vrškem 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10
Pulkrábkova 1, 2, 3, 4, 5, 6
Rozhledová 1, 1a, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19
Sousední 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Tumaňanova 61, 63, 65
U Mostku 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Zámezí 2, 3, 4, 6, 6a, 7, 8, 10, 12, 14
Živanského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14