Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám 44, příspěvková organizace