Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace

Adresa: 
E. Přemyslovny 10
PSČ: 
625 00
Městská část:
Starý Lískovec
Telefon: 
547353136
Ředitel: 
Mgr. Margita Kotásková.
Adresa poskytování vzdělání: 
E. Přemyslovny 10

Informace školy

Mateřská škola"Eliška" je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola, Brno Elišky Přemyslovny 10, dvoutřídní s celodenním provozem.

K docházce je zapsáno 48 dětí, do dvou věkově smíšených tříd - "Rybičky" a "Sluníčka".

Školní vzdělávací program: KORMIDLO aneb CESTA JE CÍL
Základním záměrem je přispívat k pozitivnímu rozvoji osobnosti dětí. Rozvíjíme faktory, které podporují pozitivní vývoj osobnosti, její identitu a směřování k prosociálnosti.

"Naše plavba od pramínku až do širého moře bude dlouhá a plná zážitků, legrace a dobrodružství..."

Navazujeme na dosavadní život v rodině, pomáháme rodině vychovat sebevědomého a samostatného člověka, vytvářet a rozvíjet citové vztahy k sobě i svému okolí.

Vkládáme prvky envorimentální výchovy, vytváříme zajímavé projekty dle potřeb a zájmů dětí za velké spolupráce rodičů. Úzce spolupracujeme s rodinou a odborníky. Jsme fakultní mateřskou školou.

 

Vše, co potřebujete k zápisu najdete podrobně na těchto stránkách.


Sledujte web školy www.zspremyslovny.cz

Spádová oblast

Část obce: Starý Lískovec
Ulice Číslo orientační
Čermákova 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Elišky Přemyslovny 1, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 25, 27
Hermannova 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Klobásova 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 14a, 15, 15a, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30a, 30b, 31, 32, 33, 34, 34a, 36, 36a, 38, 39, 40
Pod Školou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pšikalova 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12a, 14
Šoustalova 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61
Svah 1, 2, 3, 5, 7, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31
U Leskavy 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 39