Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Adresa: 
Horní 16
PSČ: 
639 00
Městská část:
Brno - střed
Telefon: 
797970096
E-mail: 
skolka@zshorni.cz
Ředitel: 
Mgr. Martin Petržela
Adresa poskytování vzdělání: 
Horní 16

Informace školy

Zápis dětí do naší  mateřské školy v Brně na ulici Horní 16, na školní rok 2020/2021
(naše MŠ je s křesťanským zaměřením)

Webové stránky:  www.msuslunicek.estranky.cz

Počet volných míst: 7

Přihlášku získáte  od 1. 4. do 30. 4. 2020 na    www.zapisdoms.brno.cz

Kdo z rodičů nemá možnost, může přihlášku vyzvednout v naší MŠ 
ve čtvrtek 2. 4. 2020 od 8,00 do 12,00 hod.
Nebo na OŠMT MMB Dominikánské nám.3, 1. patro - pí. Mgr. Hanáková, pí Hofbruckerová
a to v termínu od 3. 4. 2020 do 1. 5. 2020

Cílem opatření je organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

V letošním roce 2020 je možnost odevzdání přihlášky takto:

Vygenerujte si žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na webových stránkách https://zapisdoms.brno.cz/ pečlivě ji vyplňte a vytiskněte a POZOR ZMĚNA DLE NAŘÍZENÍ: Změna se týká povinnosti doložení řádného očkování dítěte.

Rodič sepíše čestné prohlášení o očkování a doloží kopii očkovacího průkazu.

 K tomu přiložte kopii občanského průkazu zákonného zástupce a kopii rodného listu dítěte.
Vše označte následujícím textem: 
Uděluji souhlas s použitím kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce za účelem ověření osobních údajů v souvislosti se zápisem do mateřské školy.
Po ukončení řízení budou tyto kopie dokladů skartovány.
Podpis + datum.
Ověřování trvalého pobytu nespádových dětí OŠMT proběhne formou čestného prohlášení zákonných zástupců. Tato čestná prohlášení budou uveřejněna pro potřebu rodičů, také na webových stránkách https://zapisdoms.brno.cz/

Vygenerovanou žádost a kopie dokladů s vyjádřením souhlasu pošlete poštou na adresu školy nebo vhoďte do schránky na budově školy u hlavního vchodu.

Další možností je návštěva školy. 
Sběr přihlášek proběhne v budově základní školy:

pondělí  4. 5. 2020          12:00 - 16:00     
úterý     5. 5. 2020            9:00 - 12:00

Dostavíte se na ověření údajů s řádně vyplněnou přihláškou, včetně potvrzení od lékaře. 
Sebou vezměte: 
Občanský průkaz zákonného zástupce, který je uveden v přihlášce a rodný list dítěte. 
Doklad o bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP. 
Vše ověříme na místě a ihned Vám vrátíme.

Pokud dítě má odklad, vezměte i rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Tím budou z vaší strany veškeré požadavky splněny.

Další informace na webových stránkách https://zapisdoms.brno.cz/

 

 

Spádová oblast

Část obce: Štýřice
Ulice Číslo orientační
Červený kopec 1, 2, 2a, 2b, 4, 6, 8, 8a, 8b, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28a, 30, 30a, 30b, 30c, 32, 34, 36
Rovná 1, 3, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Stráň 1, 1a, 8, 12, 14
Strž 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Část obce: Staré Brno
Ulice Číslo orientační
Husova 5
Část obce: Pisárky
Ulice Číslo orientační
Vinohrady 2, 7, 8, 8a, 9, 10, 10a, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 54a, 54b, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 68, 68b, 70, 74, 76, 78, 78a, 78b, 78c, 80, 80a, 80b, 82, 82a, 84, 84a, 86, 86a, 86b, 86c, 86d, 88, 90, 90a, 90d, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110