Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace

Adresa: 
Horníkova 1
PSČ: 
628 00
Městská část:
Líšeň
Telefon: 
725984708
Ředitel: 
Mgr. Roman Burda
Adresa poskytování vzdělání: 
Horníkova 1
Poláčkova 13

Informace školy

Upozornění pro žadatele

 1. Rozhodně doporučujeme přihlášku získat (vyplnit a vytisknout) v klidu domova prostřednictvím tohoto webu, přihlášky lze generovat od 1.4. - 1.5.2020.
 2. Jestliže sourozenec dítěte již navštěvuje naši školu, v přihlášce nezapomeňte zaškrtnout volbu "sourozenec již navštěvuje mateřskou školu a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2020
 3. Pokud nemáte možnost přihlášku vyplnit a vytisknout sami, místem pro získání přihlášky do našich MŠ je sekretariát ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - v budově školy na ulici Horníkova 1, Brno-Líšeň - mezi 1.4. a 1.5. 2020 dle individuální dohody (nutná osobní domluva na mail: sekretariat@zshornikova.cz nebo mobilní telefon: 725/984 708).
 4. Sběr žádostí proběhne v budově ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno  dne 4. 5. 2020 a 5. 5. 2020.     

       

ZÁPIS DO MATEŘSKÉŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.

 

 

Jak postupovat při zápisu do MŠ

 1. Zvolte si pro Vás nejvhodnější způsob doručení přihlášky do mateřské školy. Vzhledem k častým dotazům a nejasnostem při tomto zápisu, je vhodnější zápis řešit osobně. Můžeme opravit i chybně zadané údaje a pořídit kopie dokladů. Z důvodu spádovosti nelze při zápise zohlednit bydliště dítěte doložením nájemní smlouvy.  Díky rezervačnímu systému a dodržováním bezpečnostních zásad minimalizujeme rizika přenosu infekčních nemocí. Pro zajištění maximální ochrany Vás i pracovníků školy, proběhne zápis ve vestibulu školy. Vstupujte prosím jednotlivě. Dodržujte prosím bezpečné rozestupy alespoň 2m.

 

Varianty možného doručení přihlášky a povinných dokumentů:

a)        osobně   -   nutné si zarezervovat termín přes:  https://www.zshornikova.cz/aktuality-19-20/2-4-20-zapis-do-ms/clanek.htm Termín: 4. – 5. 5. 2020

b)        dálkově  -   doručení ve dnech 4. – 5. 5. 2020

-        do datové schránky školy  (soukromé osoby nebo s el. podpisem) ID: hr9mbx4

-        e-mailem pouze s uznávaným a platným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail) na adresu: sekretariat@zshornikova.cz

-        doručením do schránky (obyčejně) u hlavního vstupu do budovy školy na adrese ZŠ a MŠ, Horníkova 1, p. o.

 

a)      Při osobním jednání s sebou přineste:

 • Přihlášku do MŠ - Přihlášky si můžete vygenerovat na webových stránkách města Brna: https://zapisdoms.brno.cz/  od 1. 4. 2020 - 30. 4. 2020. Přihláška musí mít originální podpis
 • Rodný list dítěte
 • OP ověřující totožnost zákonného zástupce a trvalé bydliště. V případě, že má dítě trvalý pobyt na jiné adrese než zákonný zástupce, tak i Přihlašovací lístek k trvalému pobytu dítěte.
 • Čestné prohlášení k očkování (v příloze)
 • Očkovací průkaz dítěte (a jeho kopii)

 

Škola porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Výjimku mají děti, které mají doklad od lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Nedoložené povinné očkování je důvodem k vyřazení přihlášky z výběrového řízení.

 

b)      Při dálkovém podání:

 • Přihlášku s originálním podpisem
 • Kopii rodného listu
 • Čestné prohlášení k očkování a kopii očkovacího průkazu
 • Čestné prohlášení rodiče o místě trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!

V případě, že Vaše žádost bude neúplná nebo s chybou, budete vyzvání k jejímu doplnění do 5 dní.

 

Přílohy: 2x čestné prohlášení: očkování a bydliště.

 

 

V Brně dne 8. 4. 2020

  Spádová oblast

  Část obce: Líšeň
  Ulice Číslo orientační
  Elplova 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
  Horníkova 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32a, 32b, 32c, 32d, 32e, 32f, 32g, 32h, 34, 34a, 36, 36a, 38
  Houbařská 26, 28
  Jedovnická 6, 6a, 8, 10, 15, 16, 20
  Kotlanova 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13
  Molákova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
  Nad lomem 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26
  Novolíšeňská 12, 12a, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 24a, 26
  Podbělová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
  Podruhova 3, 4, 5, 7
  Poláčkova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  Rovnoběžná 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
  Velká Klajdovka 1, 3, 5, 7, 9, 11