Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, příspěvková organizace

Adresa: 
Husova 17
PSČ: 
602 00
Městská část:
Brno - střed
Telefon: 
542214899
Ředitel: 
Mgr. Roman Tlustoš
Adresa poskytování vzdělání: 
Jánská 22

Informace školy

Výdej přihlášek do naší MŠ Jánská 22 bude probíhat pouze v tomto termínu: 1.4. 2020 - 9,00-11,00 a 14,00-15,00.

Přihlášky si můžete rovněž vyzvednout na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová,dveře č. 103 a na internetové adrese zapisdoms.brno.cz

 

Sběr přihlášek :

4.5. 2020 od 9,00 - 11,00 a  od 14,00 - 15,30 hod.

Počet volných míst pro školní rok 2020/2021: 3

Mateřská škola je jednotřídního typu se smíšeným oddělením. MŠ vytváří dobé podmínky pro vzdělávání a podporuje individuální rozvojové možnosti dětí. Napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání. Vytváří podmínky pro rozvoj dětí nadaných a přizpůsobuje se i dětem méně než tříletým a dětems potřebou podpůrných opatření.Motto

"Rosteme s radostí" prolíná celým výchovně vzdělávacím programem.

Cílem mateřské školy je zdravé a spokojené dítě vedené ke zdravému životnímu stylu.

MŠ nabízí přípravu předškoláků na přechod do základní školy, seznámení s angličtinou, logopedickou prevenci, spolupráci v oblasti pohybové výchovy (odpolední kroužek, cvičení na míčích, ), spolupráci s ekocentry, pravidelné návštěvy divadel, výstav a Mahenovy knihovny.Pro předškolní děti vzdělávání metodou FIE.

 

Spádová oblast

Část obce: Brno-město
Ulice Číslo orientační
Beethovenova 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
Běhounská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26
Divadelní 1, 2, 3, 4, 6
Dvořákova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
Františkánská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 17
Jakubské náměstí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Jánská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7b, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29
Jezuitská 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6, 7, 11, 13, 15, 17
Josefská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 17a, 19, 21, 23, 25, 27
Kobližná 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 23b, 24, 25, 26, 28
Kozí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Malinovského náměstí 1, 2, 3, 4, 5
Měnínská 2, 3, 4, 5, 7
Minoritská 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Mozartova 1, 2, 3
náměstí Svobody 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 10c, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Novobranská 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 28
Orlí 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18b, 19, 20, 22, 24, 24a, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36
Pohořelec 1, 2
Poštovská 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10
Rooseveltova 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
Sukova 1, 2, 3, 4, 5
Vachova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Část obce: Staré Brno
Ulice Číslo orientační
Husova 5