Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Základní škola a mateřská škola, Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Kotlářská 4
PSČ: 
602 00
Městská část:
Brno - střed
Telefon: 
549 121 099
Ředitel: 
Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý
Adresa poskytování vzdělání: 
Kotlářská 4
Kotlářská 11

Informace školy

Naše mateřská škola spadá pod ZŠ Brno, Kotlářská 4. Zaměřujeme se na rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí, rozvíjíme hudebně dramatické činnosti. Seznamujeme děti se základy angličtiny, pro rodiče předškoláků organizujeme Edukativně stimulační skupinky. Děti mohou tvořit v keramickém kroužku, účastnit se předplaveckého výcviku, aerobicku a juda.

PŘIHLÁŠKU LZE ZÍSKAT od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020:

- na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

- na sekretariátu ZŠ Brno, Kotlářská 4

- na odboru školství, mládeže a tělovýchovy, MMB, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková nebo paní Hofbruckerová.

VÝDEJ PŘIHLÁŠEK pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu:

14. 4. 2020 až 30. 4. 2019 vždy od 8 - 13hod. na sekretariátě ZŠ Brno, Kotlářská 4

SBĚR PŘIHLÁŠEK proběhne v MŠ Kotlářská 4, vchod Sluníčka a Koťátka, ve dnech:

4. 5. 2020 od 8 - 14 hod.

5. 5. 2020 od 13 - 16 hod. 

Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese:

- řádně vyplněnou příhlášku s potvrzením od lékaře (nutný originál)

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce

- doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese...)

- doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ naleznete na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

Spádová oblast

Část obce: Veveří
Ulice Číslo orientační
Botanická 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Janáčkovo náměstí 2, 2a
Kotlářská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51a, 53
Kounicova 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41a, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65a, 67, 67a
Pekárenská 1, 2, 4, 4a, 6, 8, 10, 10a, 12, 14, 16a
Slovákova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Smetanova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
Sokolská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Šumavská 31, 31a, 33, 33a, 35
Sušilova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
Tučkova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18
Veveří 33, 35, 37, 39, 40, 41, 41a, 41b, 41c, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
Závodní 2
Část obce: Staré Brno
Ulice Číslo orientační
Husova 5