Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace

Adresa: 
Křídlovická 30b
PSČ: 
603 00
Městská část:
Brno - střed
Telefon: 
543 212 716
Ředitel: 
RNDr. Jarmila Bavlnková
Adresa poskytování vzdělání: 
Křídlovická 30b

Informace školy

Počet volných míst pro šk.rok 2021/2022 je 13.

 

Den otevřených dveří: 

 

Přihlášky budou vydávány 14. 4. 2021 (10–11.30 hodin a 13–15 hodin)

Přihlášky budou přijímány 3. 5. 2021 (12–15 hodin) a 4. 5. 2021 (10–16 hodin).

 

Dvoutřídní mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace. Využívá dvě prostorné herny a učebnu pro potřeby výtvarných a hudebních činností. Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada s herními prvky a školní hřiště. Vybavení těchto prostor umožňuje rozmanité pohybové aktivity dětí.

Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vychází z daltonského programu, který vede děti k větší samostatnosti, odpovědnému rozhodování a vzájemné spolupráci a umožňuje plynulý přechod dětí do prvního ročníku základní školy. Škola je také zapojena v projektu Mensy ČR NTC Learning. Jeho aktivity vedou ke zvyšování efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku.

Pro všestranný rozvoj dětí MŠ zajišťuje:

 • návštěvy kulturních akcí (divadelní a filmová představení, muzea, výstavy..)
 • využití keramické dílny
 • možnost pohybových aktivit na školním hřišti a v tělocvičně ZŠ
 • půldenní a celodenní výlety
 • plavání v plaveckém areálu na Kraví hoře
 • bruslení v hale Rondo
 • cvičení – Sportíkova akademie
 • taneční kroužek
 • výuka hry na flétnu
 • přípravka anglického jazyka
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou

Řada akcí (besídky, výtvarné dílny, karneval, pasování na prvňáky, …) umožňuje aktivní účast rodičů na dění ve škole.

Našim cílem je vytvoření takového prostředí a podmínek, ve kterém je každé dítě šťastné, spokojené a cítí se bezpečně.

Spádová oblast

Část obce: Staré Brno
Ulice Číslo orientační
Bezručova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23a
Husova 5
Hybešova 1, 1a, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39a, 40, 41, 41a, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65a, 65b, 65c, 67, 69, 71, 73
Křídlovická 1, 1a, 2, 2a, 3, 32, 34, 41, 43, 43a, 45, 45a, 47, 47a, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61a, 61b, 62, 64, 65, 65a, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76b, 78, 80
Leitnerova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Část obce: Štýřice
Ulice Číslo orientační
Heršpická 3, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 9, 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 13
Holandská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Část obce: Trnitá
Ulice Číslo orientační
Opuštěná 2, 4, 6, 9