Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
3. fáze - vyhodnocování žádostí
Počet vypsaných volných míst:2805Počet přijatých dětí:550

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace

Adresa: 
Loosova 11
PSČ: 
638 00
Městská část:
Brno - sever
Telefon: 
775701706
Ředitel: 
Mgr. Jiří Křenek
Adresa poskytování vzdělání: 
Loosova 11

Informace školy

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Přihlášku do MŠ si můžete vytisknout od 1. 4. do 30.4. 2020 na www.zapisdoms.brno.cz. nebo přímo v mateřské škole po telefonické domluvě na 775 701 706.

Sběr přihlášek- zápis- proběhne 4. - 5. 5. 2020 těmito způsoby:

  1. osobně v mateřské škole 4.5. v 8,00 - 12,30 a 13,00 - 16,00 nebo 5.5. v 8,00 - 13,00 h
  2. do datové schránky yiaykpj
  3. poštou
  4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

K přihlášce přiložte kopii rodného listu dítěte. Ověřování řádného očkování a trvalého pobytu nespádových dětí proběhne formou čestného prohlášení zákonných zástupců.

 

Všechny způsoby doručení mají termín 4. - 5. května 2020.

 

Mgr. Eva Krupková

Spádová oblast

Část obce: Lesná
Ulice Číslo orientační
Ibsenova 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Jurkovičova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Loosova 1, 1b, 1c, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Milénova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Okružní 27
Vaculíkova 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14