Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace

Adresa: 
Pastviny 70
PSČ: 
624 00
Městská část:
Komín
Telefon: 
734302840
Ředitel: 
Mgr. Markéta Olbertová
Adresa poskytování vzdělání: 
Pastviny 70

Informace školy

Srdečně zveme děti i rodiče k zápisu do mateřské školy na školní rok 2020/2021

Vydávání  přihlášek

   pouze online 

 

  

 

Zápis do mateřské školy:

        

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

                                                                                         Následující info se může změnit v návaznosti na opatření Vlády ČR a dalších orgánů

                                                                                                                           ve vztahu ke koronavirové epidemii!

 

                         Zápis k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021

     

                                                                                                                                4. května - 5. května 2020

 

Formulář žádosti o přijetí si prosím stáhněte na těchto webových stránkách.

Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás prostřednictvím emailu skolka@zspastviny.cz,  případně na telefonu 734 302 840.

 

Veškeré další informace o naší MŠ a Zápisu pro nadcházející školní rok získáte na našich stránkách www.zspastviny.cz/ms 

Změněno a aktualizováno dne 23. 4. 2020

Vyplněné žádosti  o přijetí, kopii rodného listu, kopii očkovacího průkazu, čestné prohlášení o očkování a čestné prohlášení o trvalém pobytu nespádového dítěte zašlete nejlépe :

1.  poštou

2.  datovou schránkou : ac3mngx

3. emailem s elektronickým podpisem na sekretarka@zspastviny.cz( nestačí poslat prostý email)

4. osobně, pouze v krajním případě, a to předáním obálky s potřebnou dokumentací, bez vstupu do školy ( bude upřesněno)

Pokud plánujete žádost o přijetí odevzdat osobně, učiňte tak v pondělí 4. května 2020 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod nebo v úterý 5. května 2020 v téže době.  

 

VZOR ČESTNÉHO PROHLÁSĚNÍ O TRVALÉM BYDLIŠTI NESPÁDOVÉHO DÍTĚTE

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.XX. XXXX), má trvalé pobyt na adrese (uvést celou adresu trvalého bydliště dítěte).

Dne ………………………. Podpis zákonného zástupce

 

 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O  OČKOVÁNÍ

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 Příloha: kopie očkovacího průkazu

Dne  ………………………………..                                                                        Podpis zákonného zástupce

 

 

Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás prostřednictvím emailu: skolka@zspastviny.cz, případně na telefonu 734 302 840.

Za celou MŠ zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, Andrea Šiklarová.

 

Za celou MŠ zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, Andrea Šiklarová.

 

Něco o nás:

Naše školka je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Pastviny. Byla otevřena 1. září 2009. Vznikla jako přestavba části přízemí základní školy. V mateřské škole jsou děti rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd -BERUŠKY, MOTÝLCI , SLUNÍČKA, RYBIČKY. Do jednotlivých tříd jsou děti zařazovány s přihlédnutím k přání rodičů (sourozenci), k věku (vyváženost dle věku) a k pohlaví (vyvážené zastoupení chlapců a dívek). Celková kapacita MŠ je 100 dětí. Provozní doba mateřské školy je od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Mateřská škola sídlí v pěkném, klidném a čistém prostředí okrajové části Brna. V bezprostřední blízkosti se nachází dopravní a sportovní hřiště, les a park, kde mají děti možnost k dostatečným pohybovým aktivitám. K prostorám školky patří nově zrekonstruovaná školní zahrada, která je vybavena pro všestranné vyžití dětí - pískoviště, zahradní vyukový domeček s mnohostranným využitím, houpačky, lanová dráha se skluzavkou,  3D prolézačky,zabudovaná trampolína, mlhoviště.

Filosofie mateřské školy 

Naše výchovné úsilí vychází z programu Škola podporující zdraví. Zdraví chápeme holisticky, tedy nejenom jako nepřítomnost nemoci, ale jako pocit fyzické, psychické a sociální pohody. Vychováváme děti nejenom ke zdravému životnímu stylu, ale i k ochraně životního prostředí. Více o filosofii naší mteřské školy se můžete dozvědět v našem školním vzdělávacím programu, který najdete na stránkách naší mateřské školy.

Spádová oblast

Část obce: Komín
Ulice Číslo orientační
Absolonova 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 25a, 26, 26a, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 35a, 35b, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93a, 95, 97
Chochola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Houškova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Lísky 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110
Nad Lískami 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28
Pastviny 48, 50, 52, 54, 56, 58, 70, 70a, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 524
Šaracova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Součkova 1, 1a, 3, 4, 6, 8, 10
Štompil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30
Uhlířova 7
ulice Čoupkových 2, 4, 6, 8, 10, 10a, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28a, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Ulrychova 12, 12a, 12b, 12c, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
Vavřinecká 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Výholec 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49