Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

Adresa: 
Staňkova 14
PSČ: 
602 00
Městská část:
Královo Pole
Telefon: 
533 433 880, 541 219 992
Ředitel: 
Mgr. Jana Hlaváčková
Adresa poskytování vzdělání: 
Staňkova 14

Informace školy

Mateřská škola Rybníček

Ve čtyřech heterogenních třídách mateřské školy Rybníček vzděláváme děti podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Máme se rádi, jsme dobří kamarádi“. Rozvíjíme osobnost dítěte, podporujeme jeho tělesný rozvoj a zdraví, aktivní pohyb, osobní spokojenost a pohodu, napomáháme k chápání světa, motivujeme děti k dalšímu poznávání a učení, vedeme je ke zdravému životnímu stylu a velkou měrou se podílíme na rozvoji environmentálního vzdělávání u předškolních dětí. V úzké vazbě doplňujeme rodinnou výchovu a nabízíme dětem vstřícné, podnětné prostředí. 

Nadstandardní činnosti a aktivity - angličtina pro předškoláky, sportovně-taneční kroužek, dramatická výchova, výtvarné dílničky, školní logopedie, plavecký výcvik, edukativně - stimulační skupiny pro předškoláky, školka v přírodě, ekologické aktivity, rozmanité kulturní akce a společné akce s rodiči.

Součástí mateřské školy je také přírodní zahrada s habrovými a akátovými tunely, stany a altány, kde děti tráví volný čas a pěstují zde ovoce a zeleninu na vlastních záhoncích.

 

Vydávání žádostí:

Od 1. 4. do 1. 5. 2020  na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

 

Sběr žádostí:

4. 5. 2020 – 5. 5. 2020

 • zaslání poštou na adresu školy (poštovní schránka umístěna na budově ZŠ – vchod z ulice Rybníček 7)
 • do datové schránky školy
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)

4.5. 2020 - 5. 5. 2020 (10.00 – 13.00 hod.)

 • Osobní podání (POUZE V NEJNUTNĚJŠÍCH PŘÍPADECH) v  budově MŠ, vchod z ulice Rybníček 9

 

Při podání žádosti je nutné doložit:

 • řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (+ přílohu Informační povinnost)
 • kopii rodného listu dítěte
 • doložení řádného očkování dítěte (nenavštěvujte osobně praktického lékaře) následujícím způsobem:
  • Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte
  • Doložení kopie očkovacího průkazu dítěte
  • V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
  • Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání
 • V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte
 • Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří četným prohlášení rodiče

 

Spádová oblast

Část obce: Královo Pole
Ulice Číslo orientační
Antonína Macka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Poděbradova 24, 26, 28, 30, 30a, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42a, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83a, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 139, 143, 145
Sportovní 2, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 4a, 4b, 5, 7, 8, 9, 11, 21, 27, 31, 39
Část obce: Ponava
Ulice Číslo orientační
Cimburkova 4, 4a, 7, 9, 10
Dělostřelecká 19
Drobného 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26a, 28, 28a, 28b, 28c, 30, 32, 34, 36, 38, 38a, 40, 42, 43, 43a, 44, 45, 45a, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76a
Reissigova 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
Rybníček 1, 2, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5a, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Skřivanova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12A, 12a, 13, 14, 15, 16
Staňkova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9, 10, 10a, 10b, 11, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 13, 14, 15, 16, 16a, 16b, 16c, 17, 18, 18a, 18b, 19, 20, 20a, 20d, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27a, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
Štefánikova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36a, 37, 38, 38a, 38c, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46a, 46b, 46b, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53a, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63a, 64, 65, 66, 66a, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
Střední 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61
Vnitřní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26
Část obce: Černá Pole
Ulice Číslo orientační
Pionýrská 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21a, 23
Část obce:
Ulice Číslo orientační
U Červeného mlýna 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6