Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
1. fáze - vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:2815Počet vydaných přihlášek:2875

Spádové obvody škol

Spádové obvody mateřských škol

Pomocí zde uvedené GIS aplikace je možno zjistit, která mateřská škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.

 

Vyhláška stanovící spádové obvody škol

Ke stažení: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol.

Ve vyhlášce uvedenou formulací "zbývající území městské části ... mimo ulice" se rozumí zejména stavby pro rodinnou rekreaci (např. chaty, chalupy) označené evidenčními čísly či novostavby na doposud nepojmenovaných ulicích nacházející se na území dané městské části, v nichž mají některé děti nahlášen trvalý pobyt.