Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace