Mateřská škola, Brno, Puchýřova 13a, příspěvková organizace