Mateřská škola Brno, Šromova 55, příspěvková organizace