Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12, příspěvková organizace